Нет большей чести, чем в мирной жизни.

 Нет большей чести, чем в мирной жизни.

Есть выборы, которые меняют жизнь. Но главное нет больше чести, чем в мирной жизни.

Молодой человек трудится вдали от дома, родных и близких. Ему очень трудно на чужбине, приходится много и тяжело работать, терпеть несправедливость. В это время с ним сближаются некие люди, которые втираются к нему в доверие. Воспользовавшись его трудным положением, обещают ему лучшую жизнь и отправляют на чужую войну.Да, его ждала бы эта судьба, если бы он сказал “Да”. Но он сказал “Нет”, и выбрал другой путь. Он боролся с самим собой и преодолев все невзгоды, вернулся домой. Овладел профессией и стал лучшим в ней, создал семью, добился успеха и наладил свою жизнь.


Өз алдынча чечим кабыл алууга жарап, жаңы жашоого бет алган жигит туулуп-өскөн жеринен, ата-энесинен, досторунан, туугандарынан алыста иштеп жүрөт. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн каарман кыйынчылык көрөт, оор күндөрдү башынан өткөрөт, куса болот, өзүнө санаалаш, пикирлеш адамдарды, адилеттүүлүктү издейт. Мына ушундай учурда ага жакын болуп, пикирин угуп, көңүлүн алган шектүү адамдар жигитти амалкөйлүк менен азгырып, бөтөн согуштун туткунуна айландырышат. Эгер мекендешибиз эмоцияга алдырып, пайда болгон шектүү достордун, тааныштардын тобуна кошулуп, азгырылса, жогорудагы тагдыр аны күтүп жаткан. Бирок ал андай багытты тандаган жок. Сабыр кылды, өзү менен өзү күрөшүп, психологиялык абалдан чыкты, мекенине кайтты. Өз кесибинин мыктысы болгондуктан ошол жаатта иштеп, ийгиликке жете алды, бүлө күтүп, турмушун жолго койду.

Жашоону өзгөртө турган мындай чечим ар бирибизде болот. Башкысы тынч жашоодогу ар намыстан артык эч нерсе жок!

Источник: Центр Содействия Международной Защите www.csip.kg

Похожие статьи